L'ancu

 

 

                                  'ncie!!!

                                  'ncie!!!

                                  'ncie!!!

 

         Mitatie 'nt al chi!!!

 

e zi a rie,

e cil ch'al bastamiava

ferm ans la stra

'nco' u su trabich,

e u n'an vendiva,

csi vighe,

'ntre na madona e l'autra,

ma per niauc,

scuz ant 'la stala

reize 'csi li 'vz,

'l pudiva prope d da meint.

 

sara