Al Crispule

 

                   Oja i mei uav,

                   oja i mei uav !

 

Barba 'n piasa

prima di mei teimp

e sar butaja

sasin dal "tase",

al Crispule 'l pasava,

'na seira,

a mira la piasta,

la su bursta 'n m,

u 'ndava a fai la barba

u sma,

a Pasqual.

 

Mi, cm na bomba,

per crie 'prs a in auter

a saut an bicicleta,

in meter,

e ai so ados,

la ruava 'nmz al gambe

e cil ch'al cra cm 'n ris.

 

        e levte dant i pai, ti!

 

ch' a i ho 'ncur dic,

ma l'era tantu pcit

da pil, d'au schir, pr 'n fanciut.

 

Ma ch'l era neint acs,

a l'ho sent 'ns al rine:

 

        Ch'an l'ho neint fac aposta !

 

                     Un n'an fa neint !

 

e z bursaje a travers

e schiva cule ch 't pi.

 

Gram Crispule,

u i' 'n po' 'd riguziglio

dats dal pont du ri.

 

sara