Al fioca

 

              « Zì da la schèina! »

 

 

 

l'è seimpr la prima roba.

 

Poi la ven zì,

E a fa 'l matoto

la gira 'nturn,

an co 'l caplé e 'l paraqua,

la crob al mond.

i butó 'd carbó

A uardà 'n sì t'at perde

e i doi ugió medezim

an mèz ai sparpajó

l'era 'n bel zua

chi veno zì e i cunfondo

da das da dì 'ncon neint.

giardé, curt e stradó.

 

Maznaje i veno luch

Tit austì 'd bianch

a cure 'nsá e 'nlá

an co i butó da preve,

a scarpizà la prima,

la pipa 'n buca,

a sconde i trapulé

u stome da madama

tiras al bale e rìe,

e i bras a suta tcoz,

fa tribilà 's matéte,

u stava lì 'l matoto,

e da la freg

carsì 'ulongh a la stra

bifà 'ns al má e sautà,

'ncon 'na brancà'd maznaje 

ma stralasà bonné.

che decò 'suta zero

 

a tenie 'ca 'l fa caud.

sara