Al steile

 

 

I lizo,

i tremo 'n mez au schir

e tite i ha u su nom,

e cule ruse,

e cule frege,

e cule debie...

e u i'è cule da neint,

ma tite 'nsema

i fa n la maraveja

ch'u i'è quand 't uarde 'n si,

difareint

per l'ura e la stagió

ma seimpr ugual

ant u spetacul viv

d'al seire seinsa nivle

an con la luce cera

d'al fausét quatà zi

'd la leina da invern.

 

sara