Car Signur

 

 

L' bel parlat ansma

acs, seinsa di neint

darc quand ch'a stagh cito

al s t'am stai da seinte

e cul tant robe ch'ai avreis da di

l' 'mpes che Ti t'ai sai pi b che mi,

e 't sai darc che 'nt l'ura grama

a t'ho prig, scunfi e stuf

e poi ant l' ura boina a t'ho zmanti.

Dadv 'Ti a i ho poch da sconde,

jin per ji 't cugnese tic i mei pensjiar,

i mei sogn, al mi mancanse

al mi misiarje e 'l mi speranse,

't cugnese tit al mi dist...

Signur, cul ch'a pos dite:

                           stam avz.

 

        Libero adattamento di  " Nosgnor "  semplice e bellissima preghiera nella tradizione popolare torinese.

sara