Giuda

 

 

L' u traditur,

cul dal baz 'mpustur

ch'ut ven avz e ut salta

per fat chic dal uardie,

e per doi sod ut veind

seinsa ciamat pard.

 

Ma l'l acs dab?

 

S'u i'era za tcoz scric,

e sl'era acs 'l prugt,

l'l cil al gh

o 'l pi cativ sugt?

 

L'l cil al gram,

s'u i' tuc u dist

d'la part pi disgrasija

e s'l' 'ndac fina 'nfond

seinsa scap o 'rfidase

per rispet u disegn?

 

L' mia per cil

ch'u i ha cant 'l galucio,

l' mia stac cil a di,

e tre vote:

 

            Cul Cristo l??? 

               E se ch'a s !  Chi ch'l'ha mai vist !?!

 

un sava neint, magara,

ch'us fava acs 'aun Papa.

 

Al pi bel at d'amur, anlur,

l'  cul d'in " disgrasi ",

ch' l'ha 'li u su nom au trich,

al faus e au tradimeint

e ch'u s' fac sprzi

per la cunsimasi n di scul.

 

Da pover cristo anvece

cil e cul auter

ancontra 'u su dist

i han pi 'spale 'l mond:

chi tac 'ncontra na cruz

chi pendinda da na rama,

ciasched 'nc u su calvre,

lur,

ruvete 'd l'ingranage,

pedine d'in prugt

ch'i s'ha n tru 'ns al rine

ant in perquai pi gros

'd cul chi capijso i'ame.

 

E 'nlur s'u parli 'd Cristo geint,

na vota, ades e puai

st 'teint e tn da meint

ch'ui n' neint ji, ma duai.

 

 sara