La Cast

 

                Es pianz, un n'hal ancr fin ?

 

D'l dai miret Maria

l' stufa 'd seinte i vers.

Mi 'ncur an fase

lilpe d e nuac.

Cila,

la sgnura a suta 'l pai,

l'ava 'gl'arege feine

e l'armis-ciava dec 'n po' d' itali.

Granda, l'arjiva

e la mansnava seimper

 

                  il castello di Racconigi...

 

ch'u i 'era prope 'rmaz ant i uag.

e fina 'l targhe:

 

                  RC ?

                  Racconigi !

 

E mi da pcit:

 

      Maria but...

 

Quand t'hai queich an

spiegate l' 'n daf.

 

sara