Plisa

 

              « Quargnento !!! »  

           « Tre chilometri,  leggermente in salita ! »

 

E gram furest,

s'in n'avo neint pi che 'na gran bavéta

a disnà 'n ca sua 'l fava caud.

 

        « Ma questo è un locale pubblico ! »

 

               « L'è publich ma l'è 'l mìa ! »

 

al cafè d'an piasa.

 

        « Plisa, 'n gelato da 'na lira ! »

 

E a 'n Tedesch

ch'ui la quintava

'ns la su ca 'n Germania,

la caséina, 'l stale, 'l tere...

 

                «  bumbè ! »

 

       « Bombe?!? »

 

'na graina d'asideint!

 

e:

                « Dimle 'mi !

                   dimle 'mi chi ch'u t'ha rangià 'csì »

 

al barbuncì n tusà

e 'nvarnisà tit 'd vìard.

 

     « Plisa, 'n gelato da na lira! »

 

                 « Toh, bruto dio ! »

 

e gram fanciuté

gelato dapartit.

La cursa 'n co u Trinòt,

la pansa e i paracal

ch' 'sautava 'ncur Gipè

bèle 'n co u sach a spale...

 

Quant nuvitaje squindrìa,

quintaje 'n poch da tic,

ricord e simpatia

per cula plata listra

ch' ui gira 'ncur ant i ùag,

e 'nt l'anma d'est pais.

 

 

sara