U suclè

 

 

Téch, téch, téch

 

                « doi quintal ant l'invèrn »

 

al broche ch'al piantava

smanséte e da caplé

ant i sucló e i giabòt

al socle e chisá quai.

    

                   « In lavù da guvern!»

                  

L'è na cansó 'd squindrìa

e di mei tèimp

al socle i 'ndavo pì

e l'ava za sarà.

 

                      « Mei la curèint d'in is

                     che 'na curèinta da 'na fimèla ! »

 

                  «... e per guistà 'l ve n bó

                       lapè 'd la bargunzuala...»

 

U sta 'ncur lì u su is,

sarà da chisá quand,

ma l'è la puve sèimper

cula ch' la vèins ans tcoz.

 

 

sara